הסעות מלוות ע"י קציני הבטיחות של חברת "הורן" איסופים בקרבת הבית באוטובוסים תקנים וממוזגים העומדים בתקני בטיחות.