You are currently viewing רוב רוי (תחרות שייט ומשימות אתגר) 06.07.2017
פארק חוויתי בגובה, אקסטרה עם אתגר הפחד מגביר אריכות חיים!

רוב רוי (תחרות שייט ומשימות אתגר) 06.07.2017

רוב רוי (תחרות שייט ומשימות אתגר) 06.07.2017
בניית רפסודות, משימות, אתגר ושייט על שפת נהר הירדן!
אתר שלנו: www.Kaytana1.com